Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen moet prettig en veilig kunnen volleyballen

Iedereen bij VC Unitas moet in een veilige omgeving kunnen sporten en ontspannen. Zoals overal in de maatschappij kan er ook tijdens het sporten of bij verenigingsactiviteiten een situatie voordoen die een gevoel van onveiligheid oproept. Dit kan te maken hebben met ongewenst gedrag van een ander in de vorm van pesten, agressie, seksuele intimidatie of discriminatie.

Soms kan dit worden besproken met je trainer of met het bestuur, maar soms is dit niet mogelijk, niet prettig of kan dit te moeilijk zijn. Dan is het belangrijk dat je terecht kunt bij een persoon waarmee je vertrouwelijk kan praten en die je eventueel kan doorverwijzen naar een professionele instantie die hulp kan bieden. 

Het bestuur heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur. De huidige vertrouwenspersoon is Elly van Berloo (recreanten). Zij is persoonlijk te benaderen of te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@vc-unitas.nl.