Bestuur

Bestuur
Voorzitter

Roel Gijsbers

Aangaande

Externe contacten(Agenda)
Bestuursvergaderingen
Algemene vergadering
Coƶrdinatie en uitvoeren van het clubbeleid
Aspirant bestuursleden


Secretaris

Stef Peters

Aangaande

Ledenadministratie
Ontvangen en registreren inkomende stukken
Contactpersoon instanties zoals Nevobo, gemeente e.d.
Jaarverslag


Penningmeester

Sven Kerkhof

Aangaande

Contributie
Betalingen
Overige financiƫle zaken


Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert 1x per maand. Per maand wordt er een ander thema aan de vergadering gegeven. Het eerste deel van de vergadering staat in het teken van bestuurspunten, het tweede deel (thema) is voor commissieleden om zaken met het bestuur te bespreken. Het is altijd mogelijk om iets op de agenda van een bestuursvergadering te plaatsen. 1 week voorafgaand aan de bestuursvergadering kan een punt worden ingestuurd naar de voorzitter.

Themavergadering

Indien het bestuur of een commissie dat nodig acht vindt er een themavergadering plaats om de voortgang binnen een bepaalde commissie te bespreken. Commissies kunnen hiervoor contact opnemen met de bestuursleden.

Ieder jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats in de maand oktober. De vergadering is toegankelijk voor alle (ouders van jeugd-) leden vanUnitas.

In de algemene vergadering wordt o.a. het volgende besproken:

  • Beleid
  • Algemene gang van zaken
  • Benoemingen bestuursleden
  • Basiscontributie
  • Financieel verslag
  • Begroting
  • Verslagen van de verschillende commissies

Elk Unitas-lid ontvangt enkele weken voor de geplande datum de agenda van de algemene ledenvergadering.