In Memoriam: Therus van Roekel

Op 16 december jl. is Unitas-erelid Therus van Roekel op 95-jarige leeftijd overleden. Therus was oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Holland maar heeft een groot deel van zijn leven in Handel gewoond. In de periode van eind jaren ’70 tot in de jaren ’90 organiseerde VC Unitas een bloeiende en populaire winteravondcompetitie en via die competitie kwam Therus in aanraking met onze volleybalvereniging.┬áTherus had ruime ervaring als scheidsrechter en heeft zo ook veel wedstrijden voor Unitas gefloten. Zijn inspanningen voor onze club hebben ertoe geleid dat Therus bij het 25 jarig jubileum van VC Unitas – in 1991 – tot erelid is benoemd.

In de periode dat Therus scheidsrechter was, werden competitiewedstrijden nog gefloten door scheidsrechters van andere verenigingen, niet van de thuisclub dus. Als zo’n ingeplande scheidsrechter dan op het laatste moment verstek liet gaan werd steevast naar Handel gebeld.┬áTherus liet de club dan nooit in de steek en kwam zo snel mogelijk naar Boekel zodat de geplande wedstrijd alsnog door kon gaan.

Naast zijn actieve rol als scheidsrechter was Therus van Roekel ook een supporter van de verschillende Unitas-teams. Toen zijn fysieke gesteldheid het nog toeliet was hij vaak – onder het genot van een drankje – als volleybalsupporter aanwezig in de kantine van de Boekelse sporthal.

Therus, bedankt voor alles, rust zacht.

Bestuur en leden VC Unitas

Terug