Geen club zonder vrijwilligers !

Geen club zonder vrijwilligers !

Op donderdag 8 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van VC Unitas/’t Menneke plaats. Zoals bij iedere vereniging zijn vrijwilligers onmisbaar, vrijwilligers die hun kostbare tijd en energie steken in het draaiende houden van de vereniging. Een belangrijk onderdeel van de ledenvergadering is daarom een blijk van dank richting de vele vrijwillige coaches, trainers en overige leden die een helpende hand uitsteken om de sportiviteit en gezelligheid binnen VC Unitas op hoog niveau te houden. Dit jaar een speciale vermelding voor twee leden die jarenlang enorm veel goed werk verzet hebben binnen onze club.

Allereerst Marien Tielemans, oud-voorzitter van de club en huidig voorzitter van de Beachcommissie, die jarenlang met verve het clubbeleid heeft uitgezet en bewaakt en vele mooie nieuwe impulsen heeft gegeven aan de club, zoals de realisatie van de mogelijkheid om als binnensportvereniging in de zomermaanden naar buiten te kunnen verhuizen voor een partijtje beachvolleybal. Marien bracht hiermee de zon en het strand naar Boekel.

Ten tweede Willy Verbrugge, oer-lid van onze vereniging en vervuller van vele uitvoerende rollen, zoals (wedstrijd)secretaris, scheidsrechtercoördinator, zaalwacht en lid van de technische commissie. Verleden jaar heeft Willy zijn taken overgedragen aan de nieuwe garde, maar nog altijd staat hij altijd klaar voor raad en advies.

Marien en Willy kregen een bloemenhulde voor hun club-inzet!

 

Tot slot de altijd spannende uitreiking van de titel Vrijwilliger van het jaar! Nog nooit was de keuze zo eenvoudig geweest. Unaniem en meer dan verdiend werd dit jaar de eer gegund aan Ans van den Broek. Ans maakt deel uit van de Technische Commissie, welke commissie de volleybaltechnische lijnen uitzet en bewaakt, die de teamindelingen ieder jaar in elkaar puzzelt en de juiste trainers en coaches voor de verschillende teams regelt. Daarnaast gaat Ans altijd voorop in de strijd als er iets geregeld of georganiseerd moet worden, en ook op de tribune bij het aanmoedigen bij de thuis (en uit)wedstrijden is ze een rots in de branding. Ondanks al haar structurele activiteiten voor onze club heeft ze in het afgelopen jubileumjaar ook nog de tijd gevonden om een aantal zeer succesvolle en gezellige activiteiten mee op touw te zetten, zoals de befaamde jubileumbingo, het jeugdkamp, het 50-jarig jubileumfeest bij hoofdsponsor ’t Menneke, een zaklampenwandeltocht en de afsluitende beachparty.

Ans, bedankt voor je niet-aflatende inzet!!!!

Vrijwilliger van het Jaar Ans van den Broek ontving van het Unitas-bestuur terecht een bloemetje en een leuke attentie !

Terug