Grote opkomst bij Algemene Ledenvergadering 2016

Op dinsdagavond 15 november 2015 vond weer de jaarlijkse Unitas-ledenvergadering plaats. Uiteraard altijd een belangrijke gebeurtenis maar dit jaar extra bijzonder omdat er een aantal bestuursvacatures ingevuld diende te worden. Penningmeester Teun v.d. Hei, secretaris Roy v.d. Wetering en voorzitter Marien Tielemans (de laatste na maar liefst 8 jaar trouwe dienst) hadden eerder in het seizoen al aangekondigd plaats te willen maken voor een nieuwe generatie clubbestuurders.

Een bijzonder grote opkomst toonde aan dat de Unitas-leden het belang van deze vergadering inzagen; iedereen had een grote en constructieve inbreng in het bespreken van de diverse agendapunten. Traditiegetrouw werd ook de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in de spotlights gezet; een verraste Sjaak van Hoeij ging terecht met deze eretitel aan de haal (zie elders op deze site).

Scheidend voorzitter Marien Tielemans sloeg een mooi bruggetje naar de rol van ‘de vrijwilliger’ in zijn algemeenheid en het grote belang van ieders inzet om een vereniging als onze volleybalclub te laten functioneren. Vele leden zijn – naast het zelf beoefenen van de volleybalsport – op de één of andere manier actief in de club; als trainer, coach, commissielid, zaalwacht, scheidsrechter, bestuurslid en ga zo maar door. Dankzij al die inzet en inbreng maakt een club als de onze al 50 jaar lang de volleybalsport voor jeugd, senioren en recreanten in Boekel bereikbaar.

En ook deze keer bleek weer dat ook bij Unitas de verenigingsmentaliteit kerngezond is; na enige uitleg van de aftredende bestuursleden over hun functie staken meerdere mensen in de zaal hun hand op om zich te melden voor de bestuursvacatures. Bijzonder positief en hartverwarmend was dat meerdere jeugdige Unitassers blijk gaven het verenigingshart op de juiste plaats te hebben door aan te geven zich belangeloos te willen inzetten voor ‘hun’ club !

De scheidende bestuursleden kunnen zich nu de komende tijd gaan richten op het inwerken van hun opvolgers om zodoende alle verenigingsactiviteiten en -verplichtingen naadloos doorgang te laten vinden.

Overigens, ondanks de bovengemiddeld hoge opkomst tijdens de ledenvergadering konden uiteraard niet alle leden aanwezig zijn. Dus als er nog lezers zijn – dat kunnen Unitassers zijn (leden of ouders van jeugdleden) maar ook niet-Unitassers die ook nog een vrijwilligersfunctie willen vervullen binnen onze vereniging, dat kan natuurlijk altijd. Als je het leuk en belangrijk vindt om wat energie te steken in een bestuurlijke of commissiefunctie; je bent nog steeds welkom om – in goed overleg – een passende rol in onze club te bekleden. Lijkt je dat wat of wil je er eerst meer over weten, meld je dan bij: marien@vc-unitas.nl of  marijn@vc-unitas.nl.

 

Terug