Bericht van Bestuur

Bericht van Bestuur

Waar we tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 december nog plannen maakten om de trainingen te herstarten, werden we vrij snel daarna al door de actualiteiten ingehaald en volgde er nog strengere maatregelen, zie ook de Corona-update in deze nieuwsbrief. Buitensporten voor jeugd werd nog toegelaten, maar om organisatorische en gezondheidsredenen hebben we hier uiteindelijk ook vanaf gezien. Als er op korte termijn geen zicht is op zaalvolleybal, zullen we vervroegd naar buiten gaan om toch weer in beweging te komen.

Daarom alvast een oproep aan alle teams: Inventariseer binnen je eigen groep de wensen om buiten te gaan trainen. We willen deze mogelijkheid aan alle teams bieden als het kan, dus zowel jeugd, senioren als recreantenteams. Eventueel kunnen we op termijn ook groepen combineren om de velden goed gevuld te houden. Als je de behoefte in beeld hebt, stuur even een bericht aan marijn (marijn@vc-unitas.nl)

Ander nieuws:

  • Tijdens de ALV hebben we uitgelegd dat we dit seizoen onze contributie-inning want anders willen inrichten. Jullie hebben de contributiefacturen inmiddels ontvangen via de mail. De focus ligt dit seizoen vooral op het kunnen dekken van de al gemaakte en geraamde werkelijke kosten. In de verstuurde notulen van de ALV wordt uitgelegd hoe de hoogte van het bedrag bepaald is. Als we aan het einde van het seizoen zien dat de hoogte van de contributie niet strookt met de gemaakte volleybaltijd (zaal+beach), gaan we het verschil compenseren in de contributie van volgend seizoen. Dit wordt per team afzonderlijk bekeken.
  • Door de nieuwe maatregelen zijn er ook een aantal geplande activiteiten verplaatst, zoals de jaarlijkse Basisschoolclinic, die nu gepland zijn in de dagen van 12 tot 23 april. De proeflessen in het kader van Sjors Sportief vinden plaats in april (zaal) en mei (beach)
  • Ruim een jaar geleden hebben we vanuit het bestuur met een groot aantal andere verenigingen en de gemeente bijgedragen aan het vormen van een nieuwe sport- en beweegvisie voor Venhorst en Boekel. Belangrijke aspecten zijn veiligheid, inclusiviteit, gezondheid, maar ook zichtbaarheid. Hierin was krachten bundelen een terugkerend thema. Inmiddels is een platform gelanceerd waarop alle Boekelse en Venhorstse sportverenigingen en andere beweegaanbieders met elkaar in verbinding komen en waarop ook de gemeenschap de nodige info kan vinden. Het resultaat is Sport INBoekel, zie: https://www.inboekel.nl/sport/sport-inboekel-online/
  • We zoeken nog steeds dringend versterking voor een aantal posities. Vele handen maken immers licht werk en de bestuursleden merken dat een aantal belangrijke zaken nu niet voldoende aandacht kunnen krijgen. Dit zijn taken die je alleen zou kunnen invullen, maar ook prima met meerdere mensen, niet alleen minder werk, maar ook leuker! Het gaat in het bijzonder om:
    • Secretaris
    • CMV/jeugd – coördinator(en)
    • Sponsorcoördinator(en)

Wil je een handje helpen en meer weten, meer info op  https://www.vc-unitas.nl/nieuwsbrief/2020-12/hulp-gezocht/

Tot slot: Alle input voor deze nieuwsbrief is welkom! Wil je een bijdrage leveren, heb je een leuk idee of altijd al redacteur willen worden, stuur dan een bericht naar info@vc-unitas.nl