Hulp gezocht!

Hulp gezocht!

Onze vereniging is een collectief van vrijwilligers en vele handen maken licht werk. Momenteel zijn we DRINGEND op zoek naar mensen die onderstaande taken willen vervullen.

Heb je interesse en wil je meer weten, mail dan naar roel@vc-unitas.nl

Secretaris

De secretaris heeft naast secretariële taken een belangrijke rol in de interne organisatie van de vereniging. Je maakt onderdeel uit van het bestuur van VC Unitas en neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergadering en verzorgt hierin de notulen.

Verantwoordelijkheden/taken:

 • Contactpersoon voor de NeVoBo
 • Contact voor externe communicatie
 • Vestigingsadres voor de vereniging
 • Subsidies en ondersteuning (Rabo Clubsupport, Gemeente Boekel)
 • Ledenadministratie
 • Wedstridjzken
  • Sportlink (registratie speelgerechtigde spelers)
  • Doorgeven van (verzoeken tot) wijzigingen

Geschat tijdsbesteding per week: 30 min
Piekmoment: Begin van seizoen.

CMV coördinator

De CMV coördinator is het aanspreekpunt voor alle zaken omtrent het CMV volleybal bij VC Unitas en zorgt voor communicatie naar en met ouders en organiseert (op termijn) één of twee competitierondes / toernooien en activiteiten

Verantwoordelijkheden/taken:

 • Eerste aanspreekpunt voor ouders, trainers, couches, vrijwilligers en bestuur
  • Adviseren van Technische Commissie (TC)
 • Het organiseren van een CMV-speeldag 1-2 x per jaar.
  • Het regelen van de locatie.
  • Het regelen van de vrijwilligers voor het tellen en fluiten tijdens het mini- toernooi.
 • Initiëren van activiteiten
  • Volleybal-gerelateerd en sociale activiteiten
  • Organiseren en aansturen van vrijwilligers


Geschat tijdsbesteding per week: 30 min
Piekmomenten: Begin van seizoen en tijdens de CMV-speeldag in Boekel.

 

Sponsorcoördinator

De sponsorcoördinator is het aanspreekpunt voor sponsor gerelateerde zaken en is verantwoordelijk voor sponsorcontacten, werving en beheer van contractuele afspraken.

Verantwoordelijkheden/taken:

 • Beheer en uitvoering van sponsorovereenkomsten
  • Ontwikkeling van nieuwe sponsorvormen
  • Afsluiten en vernieuwen van overeenkomsten
  • Communicatie met penningmeester voor jaarlijkse facturatie
 • Werving en behoud van sponsoren
  • Communicatie met sponsoren en verzorgen sponsorbetrokkenheid
  • Bewaken van correcte communicatie in media-uitingen van VC Unitas.

Er is veel ruimte voor de nieuwe sponsorcoördinator voor nieuwe ideeën en activiteiten om de sponsoren meer exposure te geven dan nu het geval is. In ieder geval één keer per jaar geeft de sponsorcoördinator zijn/haar een update tijdens een bestuursvergadering. 

Geschat tijdsbesteding per week: 15 min
Piekmomenten: N.v.t.