Spelregels

Spelregels

Veld en net

Veldgrootte alle categorieën: 8×16 meter.
Nethoogte dames:                 ca. 2.24 meter.
Nethoogte heren:                   ca. 2.43 meter.

Teams en Poules

Gespeeld wordt naar inschrijvingen, indien mogelijk een dames- en een herenpoule. Beide competities spelen 2×2, Uitzondering zijn ongeoefende teams, zij mogen met 3 spelers spelen. Er worden per wedstrijd 3 sets gespeeld.

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Alle sets eindigen bij een score van 21 punten, met een verschil van minimaal 2 punten.

Wedstrijdbal

Ieder team dient een wedstrijdbal mee te nemen. In overleg bepalen de aanvoerders welke bal gebruikt gaat worden.

Speelhelftwissel

In onderling overleg mag na iedere zeven servicebeurten wordt van speelhelft gewisseld. Het maakt niet uit welk team de servicebeurt heeft. Dit om invloed van zon en wind eerlijk te verdelen. De teams bepalen samen of en hoe er gewisseld wordt.

Time-outs

Time-outs zijn niet toegestaan.

Spelerswissel

Er zijn tijdens de sets geen spelerswissels toegestaan. Het is wel zo fair om alle 3 de sets met dezelfde spelers te spelen, en niet elke set “verse krachten” in te zetten tegen een uitgeputte tegenstander.

Voetfouten

Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen,  mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag

Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen. Er wordt geserveerd vanuit het zand, niet vanaf het gras.

Netservice

Een netservice is niet fout, het spel gaat ‘normaal’ door.

Service-pass

De service mag boven- en onderhands worden opgevangen.

Set-up

Een bal welke de intentie heeft van een set-up bal, mag over het net worden gespeeld. De setup-bal mag roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.

Aanval

De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld. TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.

Verdediging

Alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via de netrand of blok mag als niet hard geslagen bal worden beoordeeld.

Blok

Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Scheidsrechters

De Beachcompetitie kent geen scheidsrechters, van de teams wordt verlangd dat deze zelf de teling bijhouden, en noteren na afloop van de set.

Sportiviteit

Het is bij beach volleyball een goed gebruik om de scheidsrechter(s) te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen. Bij gebrek aan een scheidsrechter wordt vertrouwd op onderling overleg, desnoods tel je een dubbel-fout.

Punten toekenning

Elke wedstrijd worden er 3 punten verdeeld:

  • Een met 3-0 gewonnen wedstrijd levert 3 punten op voor de winnaar, geen punten voor de verliezer;
  • Een met 2-1 gewonnen wedstrijd levert 2 punten op voor de winnaar, 1 punt voor de verliezer;

Website voor uitslagen wedstrijden

U kunt de uitslagen bekijken op de site van Unitas, binnen het beachmenu zijn speelschema’s, wedstrijduitslagen en standen terug te vinden. Deze wordt met enige (on)regelmaat bijgewerkt, streven is na elke speelronde de standen bij te werken op de site. www.vc-unitas.nl

Voor de officiele Nevobo regels: zie: http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/reglementen-en-regelgeving/2013-2016-spelregels-beachvolleybal.pdf